Visie
Maartje Traint werkt vanuit de visie dat ieder mens alle mogelijkheden heeft om zijn of haar persoonlijke doelen te halen, maar dat de kwaliteiten en vaardigheden die daarvoor nodig zijn niet in elke situatie worden benut. Bij al mijn trainingen staat de interactie tussen de trainer en de deelnemers centraal. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook genoeg interactie is tussen de deelnemers onderling. Samen zoeken we naar oplossingen en leren we spelenderwijs omgaan met nieuw opgedane kennis. Want alleen zo komt de materie tot leven.
Het resultaat van de training dient niet alleen een vergroting van de theoretische kennis te zijn, maar vooral een verbetering in de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemer.

Pijlers

  • Een wijde blik verruimt het denken
    Een van de belangrijkste pijlers in al mijn trainingen is het verbreden van het blikveld van de deelnemers. Deelnemers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te gaan en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ik maak hiervoor gebruik van verschillende inzichten en methodieken van onder andere Cuvelier (stad van Axen), Covey (persoonlijke effectiviteit), Ofman (kernkwadranten), De Caluwť (verandermanagement), Watzlawick (communicatie) en Van der Griend (mentale analyse).

  • Gelijkwaardigheid tussen deelnemers en trainer
    Een andere belangrijke pijler is het mensgericht opleiden op gelijkwaardig niveau. Niet alleen de trainer is verantwoordelijk voor het leerproces, ook de deelnemer neemt zijn verantwoordelijkheid. Samen gaan we op weg naar het behalen van het leerdoel. Ook de opdrachtgever is een belangrijke schakel in het leerproces, in overleg kan hij actief een bijdrage leveren aan de inhoud van de training.

  • Humor
    Er is tijd en ruimte om tijdens de training te ontspannen. Verschillende oefensituaties zijn grappig en daar mag om gelachen worden. Graag zelfs, want in een ontspannen sfeer is het prettig leren.

Voorbeeld
Een afdeling van een zorginstelling in Flevoland kwam bij mij met een vraag. Een klein team, ontstaan op de werkvloer, werd een 'echt' team, met een trajectbegeleider en een leidinggevende. Een grote verandering voor iedereen. De leidinggevende zocht een verfrissende manier om de veranderingen in gang te zetten. Het intakegesprek hield ik zoals gewoonlijk met de leidinggevende maar halverwege besloot ik om de rest van de afdeling er bij te roepen. De indruk van de omgang met elkaar en het direct bespreken van de leerwensen zette meteen het veranderingsproces in werking. De training, de inhoud gericht op communicatie en samenwerken, versnelde het proces positief.